Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc weteranom i poszkodowanym


SYSTEM POMOCY RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w LESZNIE

ul. ZAMENHOFA 32

Koordynator – Roman Kaczmarek

 poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30

telefon 261-677-217

Art.  2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2011 r, Nr 205,poz. 1203) weteranem działań poza granicami państwa , zwanym dalej „weteranem”, może być osoba , która brała udział , na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

 • misji pokojowej lub stabilizacyjnej , kontyngentu policyjnego,   kontyngentu  Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez 60 dni,
 •  grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie    krótszy niż przez okres 60 dni.

Art. 3 ww. Ustawy  „Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zwanym dalej „weteranem poszkodowanym”, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze”.

Weteran  ma prawo do:

 1. Uzyskania  legitymacji weterana,
 2. Asysty honorowej podczas pogrzebu,
 3. Zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych odpowiednio przez MON, MSWiA lub ABW i AW,
 4. Korzystania z bezpłatnej opieki i pomocy psychologicznej,  to uprawnienie dotyczy również  rodziny weterana,
 5. Ubiegania się o zapomogę  po ukończeniu 65. roku życia,
 6. Ubiegania się o umieszczenie w Domu Weterana,
 7. Otrzymania odznaki honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej” (w przypadku funkcjonariuszy MSWiA). 

 Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, ma prawo do:

 1. Otrzymania wojskowej odznaki honorowej „Za Rany i Kontuzje” (MON),
 2. Otrzymania bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych),
 3. Korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa (weterani poszkodowani będą mogli nieodpłatnie otrzymywać leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe, a także wyroby ortopedyczne),
 4. Ubiegania się o pomoc finansową na kształcenie (na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, studiów I stopnia, studiów magisterskich lub studiów podyplomowych),
 5. Świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), np. ulgi na przejazdy środkami komunikacji miejskiej (50%) i środkami krajowego transportu publicznego (PKP, PKS - 37%) 
 6. Ubiegania się o zapomogę (bez względu na wiek),
 7. Uzyskania dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni),
 8. Uzyskania dodatku dla weterana poszkodowanego (tylko osoba pobierająca emeryturę lub rentę),
 9. Pierwszeństwa do zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych MON lub MSWiA, na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu i sprawności,
 10. Zwolnienia przyznanych mu wyżej  wymienionych świadczeń od podatku dochodowego.

 W związku z wejściem w życie 30 marca br. ustawy o weteranach działań poza granicami kraju uruchomiony został specjalny dział na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej poświęcony wymienionej ustawie. W jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie informacje dotyczące zapisów ustawy oraz 12 rozporządzeń wykonawczych. Na stronie zapoznają się Państwo z treścią ustawy i rozporządzeń, najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami, aktualnościami dotyczącymi ustawy i aktów wykonawczych oraz informacjami o polskich stowarzyszeniach skupiających weteranów.
Dodatkowo istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących ustawy i aktów wykonawczych, które prosimy kierować na specjalny adres email: weteran@mon.gov.pl.

 

Linki do stron powiązanych z tematem:

 1. CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE
 2. ARCHIWUM MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
 3. CENTRUM WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA
 

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie
Zamenhofa 32
64-100 Leszno
tel. 261677209
fax. 261677206
wkuleszno@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.