Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lesznie w związku z realizacją zadań ustawowych.


Działając na podstawie art.13.ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy, że:


Administratorem danych osobowych jest:


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lesznie – ppłk dypl. Zbigniew PRUSKI
– z siedzibą:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie,
ul. Zamenhofa 32,
64-100 Leszno
tel. 261 677200
adres e-mail: wkuleszno@ron.mil.pl


Inspektorem ochrony danych jest:


p. Izabela STYSZKO, z którą można kontaktować się listownie na adres:


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie,
ul. Zamenhofa 32,
64-100 Leszno
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
tel. 261 677217
adres e-mail: wkuleszno.iod@ron.mil.pl

 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania zadań ustawowych administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym;
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym na podstawie określonych przepisów prawa;
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 • Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, wynikający
 • z przepisów prawa;
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO, prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu;
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby;
 • W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania;
 • Informujemy również o zastosowaniu monitoringu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Wojskową Komendę Uzupełnień w Lesznie na szkody. Nagrania obrazu przetwarzane są tylko do celów, dla których zostały zarejestrowane. Monitoring został oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.

Podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) – RODO;
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U.2018.1000);
 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t.: Dz.U.2018.1459 z późn.zm.);
 • ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (j.t.: Dz.U.2018.173 z późn.zm.);
 • inne akty wykonawcze do tych ustaw.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie
Zamenhofa 32
64-100 Leszno
tel. 261677209
fax. 261677206
wkuleszno@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.